In- en uitsluitingscriteria

Voor wie is You- Zorg Noord passend?

De uitsluitingscriteria zijn erop gericht om duidelijkheid te verschaffen in welke zorg You-Zorg Noord kan voorzien. Juist omdat You-Zorg Noord het beste voor heeft met zorgvragers in het algemeen.

Om te borgen dat u de zorg krijgt welke voor u noodzakelijk is zal er voorafgaand aan de plaatsing bij You-Zorg Noord een intakegesprek met u plaatsvinden. Tijdens dit gesprek wordt er met u besproken welke zorgvraag u heeft en wat You-Zorg Noord aan zorg u kan bieden. Tijdens dit gesprek mag u uiteraard iemand meenemen zodat u eventueel ondersteuning hierbij kunt krijgen.

Of uw zorgvraag passend is bij ons aanbod kunt u toetsen aan de volgende criteria:

Insluitingscriteria

You-Zorg Noord is een zorgaanbieder voor zorgvragers met één of meer van de volgende problematieken:
•  Een licht tot matige verstandelijke beperking
•  Een licht tot matige lichamelijke beperking
•  Psychiatrische problematiek
•  Psychologische problematiek

Uitsluitingscriteria

Om het welbevinden van onze huidige zorgvragers en zorgverleners zoveel mogelijk te borgen kan You-Zorg Noord geen zorg bieden aan zorgvragers waarbij sprake is van:

•  Actief harddrugsgebruik
•  Agressieproblematiek
•  (Seksueel) ongewenste gedragingen die onveilig zijn voor de bewoners, personeel en omgeving
•  Ernstige psychiatrische problematiek die een gesloten opname vereist
•  Een indicatie anders dan een Wlz indicatie VG1 t/m VG6, GGZ-1 t/m GGZ-3.
•  Complete overname ADL (Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen)
•  Verpleegkundige zorg die meer vraagt dan het inzetten van externe thuiszorg.
•  Complete desoriëntatie in tijd, plaats en persoon

Neem contact met ons op

Website laten maken door Dotsimpel