Werkwijze

Hoe gaan we te werk bij You-Zorg Noord?

Bij You-Zorg Noord bieden we individuele begeleiding en zorg op maat. Dit kan gaan om een traject woonbegeleiding, psychosociale hulpverlening of life-coaching. Je gaat aan de slag met een van onze zorgprofessionals om te werken aan je doelen. In de werkwijze van You-Zorg Noord ligt de focus op mensgericht handelen en betrokkenheid. We zijn ervan overtuigd dat je samen meer kunt bereiken en bij You-Zorg Noord bieden we je de ruimte om te groeien. 

Het verloop van het traject voor individuele begeleiding in grote lijnen

De werkwijze van You-Zorg Noord kan per cliënt verschillen en is afhankelijk van de zorgvraag. 

 1. Aanmelding
  We ontvangen je aanmelding per mail of telefonisch.

 2. Introductie
  We beginnen met een intakegesprek. Hierin brengen we samen met jou en je directe omgeving je behoeftes in kaart. Dit is een gratis en geheel vrijblijvend gesprek. Op deze manier ben je in de gelegenheid om vragen te stellen en kun je direct zien of je een klik met ons hebt.

 3. Start
  In deze fase van het begeleidingsproces wordt de contractering afgerond. Voor het traject woonbegeleiding is een indicatie nodig. Onderdeel van de werkwijze van You-Zorg Noord is het stapsgewijs doorlopen van de aanvraag. 

 4. Inventarisatie
  Bij het oriënteren stellen we vast in hoeverre je zelfredzaam bent. We kijken naar het niveau van functioneren op diverse leefgebieden. Denk hierbij aan aspecten zoals financiën, werk en opleiding, sociaal netwerk en tijdsbesteding. We maken een analyse van competenties en de werkwijze van You-Zorg Noord wordt vastgesteld. 

 5. Het traject
  In deze fase maken we een plan van aanpak voor het traject woonbegeleiding. Uiteraard op maat gemaakt en afgestemd op je persoonlijke situatie. Je doelen en de handelingen die daarbij horen worden vastgelegd in het zorg- en ondersteuningsplan. Ook de rol van de begeleider hierin wordt opgenomen in dit plan. 

 6. Uitvoering
  We bieden je de handvatten om zelfstandig keuzes te maken en sturen bij indien nodig. Er vinden regelmatig voortgangsgesprekken plaats waarbij doelen of zorgvragen eventueel aangepast moeten worden. Deze interventies zijn een belangrijk onderdeel van de werkwijze van You-Zorg Noord.

 7. Evaluatie
  We blikken samen terug hoe de periode is verlopen en tot op welke hoogte de opgestelde doelen zijn behaald. We bepalen in de werkwijze van You-Zorg Noord met onze professionals in hoeverre de hulpmiddelen, technieken en procedures effectief zijn. 

 8. Uitstroom
  Wanneer je er aan toe bent werken we richting het beëindigen van het traject woonbegeleiding. Dit is onder andere afhankelijk van de aard en duur van het verblijf.

Vragen? Stel ze gerust.

Wil je meer weten over de werkwijze van You-Zorg Noord? Je kunt altijd bij ons aankloppen voor meer informatie of vragen. We helpen je graag in kaart brengen waar je behoeftes liggen en op welke manier onze begeleiding kan bijdragen aan jouw zelfredzaamheid. 

Neem contact met ons op

Website laten maken door Dotsimpel