Missie & Visie

Dit is waar You-Zorg Noord voor staat

In de missie en visie van You-Zorg Noord lees je meer over wie we zijn en wat we willen bereiken (missie). Ook lees je meer over wat we onze cliënten willen bieden en waar we voor staan (visie). Wij handelen dagelijks op basis van onze kernwaarden om onze cliënten de beste zorg en ondersteuning te bieden.

Wat willen we bereiken? 

De missie van You-Zorg Noord is het bieden van zorg op maat. Evenals het creëren van een (positief) gezond en veilige thuishaven voor doelgroepen die behoefte hebben aan ondersteuning. We bieden betrouwbare en kwalitatieve zorg in elke levensfase van de cliënt, afgestemd op zijn of haar behoeftes en wensen. 

De motivatie en kracht achter You-Zorg Noord

De visie van You-Zorg Noord: jouw zorg is onze zorg. Wij geloven er namelijk heilig in dat je samen meer kunt bereiken dan alleen. We zijn graag de helpende hand om ervoor te zorgen dat cliënten in een vertrouwde omgeving kunnen groeien. Onze deskundige en gemotiveerde zorgverleners vervullen hierbij een kernrol. Niet alleen bij het verlenen van zorg in het dagelijks functioneren, maar ook bij het signaleren van problematiek en het bieden van begeleiding op maat. 

Je kunt bij You-Zorg Noord terecht wanneer je bijvoorbeeld door ziekte, een lichamelijke beperking, psychische of psychosociale problemen niet geheel zelfstandig kunt wonen. Het uitgangspunt blijft de zelfredzaamheid van onze cliënten en hun fysieke en mentale gezondheid. De invulling van begeleiding zal per cliënt verschillen. Samen met jou en je netwerk kijken we naar de zorgvraag en op welke manier de individuele begeleiding bijdraagt aan de eigen zelfredzaamheid. Ofwel de cliënt en diens hulpvraag staat bij ons altijd centraal. 

De kernwaarden van You-Zorg Noord: 

  • Zorg op alle aspecten van het welzijn
  • Het stimuleren van zelfstandigheid en keuzevrijheid
  • Flexibel inspelen op de individuele zorgvraag
  • Streven naar continue kwaliteitsverbetering
  • Kansen en mogelijkheden benutten
  • Persoonlijk en betrokken hulpverlening bieden 
  • Mensgericht handelen
  • Samen doen en samen werken

Wil je meer weten over You-Zorg Noord of wil je graag een persoonlijk gesprek met één van onze zorgprofessionals? Neem dan gerust contact met ons op en plan vrijblijvend een kennismakingsgesprek in. 

Neem contact met ons op

Website laten maken door Dotsimpel