Zorg betalen met PGB of zorg in natura

Het verschil tussen PGB en zorg in natura

Wanneer je voor een begeleidingstraject bij You-Zorg Noord kiest, dan wordt dit op verschillende manieren betaald. In de meeste gevallen wordt het bekostigd via een PGB of zorg in natura.

Wat is een persoonsgebonden budget (PGB)?

Bij een PGB koop je in principe zelf zorg in. Je bepaalt zelf waar, wanneer en van wie je zorg ontvangt. Waar je dit aanvraagt, is afhankelijk van de zorg die je nodig hebt. Hiervoor heb je eerst een indicatie nodig.

Bij You-Zorg Noord houden we rekening met jouw PGB-jaarbudget om te voorkomen dat je voor het einde van het jaar door jouw budget heen bent.

Wat is zorg in natura?

In het geval van zorg in natura (ZIN) bepaalt de gemeente, zorgverzekeraar of zorgkantoor bij welke zorgorganisaties je terecht kunt. Met ZIN ontvang je zorg, begeleiding en de bijbehorende voorzieningen van een zorgorganisatie die is aangesloten bij één van deze instanties. De zorg en bijbehorende administratie worden voor jou geregeld.

Het is bovendien mogelijk om de PGB te combineren met ZIN. Bijvoorbeeld wanneer je verpleging en persoonlijke verzorging combineert.

Kosten van particuliere zorg aan huis

Wanneer je niet in aanmerking komt voor een indicatie vanuit de wet, kun je kiezen voor particuliere zorg aan huis. Met deze vorm van zorg huur je onze zorgprofessional in en bekostig je dat zelf. De tarieven zijn afhankelijk van de zorgvraag. Neem voor meer informatie over onze uurtarieven gerust contact met ons op.

Eigen bijdrage Wmo en Wlz

Voor zorg vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Wet langdurige zorg (Wlz) betaal je een eigen bijdrage, ook met een PGB of zorg in natura. Voor Wmo-zorg betaal je een eigen bijdrage van maximaal €19,-. per maand. Dit bedrag kan ook lager uitvallen en is afhankelijk van jouw gemeente. 

De hoogte van de eigen bijdrage voor Wlz is afhankelijk van jouw inkomen en vermogen, jouw huishouden en de zorgindicatie. Het vaststellen en innen van de eigen bijdrage wordt gedaan door het CAK (Centraal Administratie Kantoor). Hierin wordt onderscheid gemaakt in een lage en een hoge eigen bijdrage.

Hulp en zorg thuis of op een woongroep: Wmo, Zvw of Wlz?

Ontvang je zorg vanuit de Wmo of Wlz en heb je hier vragen over? Of heb je juist advies nodig met betrekking tot PGB of zorg in natura? Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek. Je kunt bij ons informatie opvragen over hoe je een aanvraag kunt starten, welke voorzieningen er mogelijk zijn vanuit de wet en aan welke voorwaarden je moet voldoen.

Neem contact met ons op

Website laten maken door Dotsimpel